Producenci

Produkt dnia
Zwroty i reklamacje

W przypadku reklamacji zakupionego towaru prosimy o wypełnienie lub przepisanie treści poniższego wzoru reklamacji (forma dowolna, wygodna dla Konsumenta) i przesłanie w dowolnej, wygodnej formie: mailem na adres: sklep@ekome.pl  lub  listem poleconym na adres: Ekome sp. z o.o. ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.

W razie jakichkolwiek watpliwości czy pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta: 508 788 030. Szczegóły reklamacji zostały opisane w Regulaminie. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nie noszący żadnych śladów użycia i tylko taki może zostać przyjęty z gwarancją zwrotu środków.


Zwroty i reklamacje prosimy odsyłać na adres:
FlexLS
Pass 20k, Budynek 9
05-870 Błonie
woj. mazowieckie
sklep@ekome.pl


 

Wzór odstąpienia od umowy (zwrotu towaru):

Miejscowość, data

……………………………………………….

Do: Ekome Sp. z o.o.

Ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk

 

Imię, nazwisko Konsumenta ……………………………………………….

Adres Konsumenta ……………………………………………….

Tel. ………………………………………………….

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja, ……….……………..………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………………….……………………………….…………..……

…………………………………………………………………….……………………………….…………..………………………...…

oraz zobowiązuję się do ich odesłania z dowodem zakupu na własny koszt na adres:
FlexLS
Pass 20k, Budynek 9
05-870 Błonie
woj. mazowieckie

Proszę o wskazanie adresu zwrotu towaru mailem (prosimy podać adres mailowy): ……………………………….. lub smsem na nr tel. (prosimy podać nr telefonu): ………………………

Zwrotu kwoty za zakup towaru wraz z kosztami przesyłki proszę dokonać na nr rachunku bankowego (*): …………………………………………………….…………………………..………… należącego do ……………….………… lub wysłać przekazem pocztowym na adres (*): ……………………………………………………………………………………...................................

Oświadczam, że towar nie nosi śladów użycia (tylko taki może zostać przyjęty z gwarancją zwrotu środków, o których mowa powyżej).

 

Data odbioru towaru …………………………………………………….…………………………..……………….

 

…………………………..………………………

Podpis konsumenta

 

(*) Niepotrzebne skreślić


 

 

Wzór reklamacji:

Miejscowość, data

……………………………………………….

Do: Ekome Sp. z o.o.

Ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk

 

Imię, nazwisko Konsumenta ……………………………………………….

Adres Konsumenta ……………………………………………….

Tel. ………………………………………………….

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………..… towar jest

wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………..………

…………………………….……………………………………………….……………………………………..……………...

Wada została stwierdzona w dniu ………………..………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę …………….. (słownie: …………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………….………………….. /przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto

…………………………….…………………...* (art. 560 § 1).

Podpis konsumenta

…………………………….…………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić


 

Wszystkie sprawy sporne zawsze staramy się rozstrzygnąć na korzyść naszych Klientów. W przypadku pytań: formularz kontaktowytelefon 508 788 030 lub mailem na adres: sklep@ekome.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium